Podniesienie efektywności energetycznej obiektów centrum kompleksowej rehabilitacji w Konstancinie
Fotowoltaika

Podniesienie efektywności energetycznej obiektów centrum kompleksowej rehabilitacji w Konstancinie

28 listopada 2017 roku obyła sie konferencja wieńcząca drugi etap dwuletniego projektu pod nazwą „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancin – Jeziorna poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii„. Projekt ten udało się zrealizować w ramach programu PL04 – „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

                Całość poczynionej inwestycji przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie jest imponujący! Podczas dwu etapowej inwestycji zamontowana 816 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 kW, dokonano docieplenia ścian fundamentowych, dachów, wykonano stolarkę  okien, zamontowano 2 pompy ciepłą o łącznej mocy 49 kW, zamontowano system zarządzania energią BEMS, dokonano również wymiany oświetlenia na energooszczędna. Całość modernizacji była bardzo kosztownym przedsięwzięciem. CKR uzyskało 71,52% dofinansowania ze środków Norweskich. Władze CKR podają, że pozostałą część poniesionych kosztów zwróciła się 1,5 roku!  Wdrożony projekt pozwolił na obniżenie kosztów przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie o 424 082,41 zł rocznie, zmniejszono zużycie energii o 866 710 kWh rocznie (20,54%) oraz zmniejszono emisję CO2 o 666,66 mg rocznie czyli o 40%. Analizując wszystkie koszty oraz zyski wynikające w uczestnictwie w projekcie można bezdyskusyjne stwierdzić, że inwestycja byłą bardzo opłacalna! Gratulujemy władzom CKR podjęcia inicjatywy oraz ogromnej odwagi do podjęcia tak poważnego przedsięwzięcia!  Organizacja konferencji kończącej projekt, przedstawienie zysków wynikających z termomodernizacji jest bardzo dobrą inicjatywa dzięki której może więcej instytucji podąży drogą wyznaczoną przez CKR z Konstancina. Trzeba przyznać, że nie pozostaje nic innego jak wzięcie przykładu z tej instytucji!

Fundusze Norweskie

            Czym właściwie są te wspomniane wyżej dofinansowania ze środków Norweskich? Norweski Mechanizm Finansowy Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię oraz Liechtenstein dla nowych członków Unii Europejskiej. W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej pomimo, że nie są jej członkami. Cele tego programu to oczywiście wzmocnienie stosunków pomiędzy tak zwanymi państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem oraz przyczynienie się do różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odbiorcami tych funduszy jest łącznie 16 krajów Unii Europejskiej.

Więcej informacji o danych funduszach znajdziemy pod linkiem:

https://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/poznaj-zasady-dzialania-funduszy/informacje-podstawowe/

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.