Prosument
Photovoltaic Solar and central heating panels on tiled roof of residential home
Elektrownie słoneczneFotowoltaika

Prosument otrzyma wyższe opusty ?

W naszym kraju nieustannie wzrasta zainteresowanie fotowoltaiką. Ostatnią dobrą wiadomością w tej kwestii, jest fakt, że poszczególni prosumenci dostaną wyższe opusty za oddawanie energii słonecznej do poszczególnych zakładów energetycznych. Taką wiadomość ogłosił rządowy pełnomocnik ds. Odnawialnych Źródeł Energii – Ireneusz Zyska. Ponadto nadmienił on, że istnieje konieczność rozwiązania problemu dotyczącego niekorzystnego rozliczania tak zwanego bilansowania międzyfazowego. Czy prosument w naszym kraju otrzyma wyższe opusty i bardziej preferencyjne warunki rozliczeń?

Instalacje fotowoltaiczne prosumenckie

Intensywny wzrost fotowoltaiki w Polsce

Ze względu na wymogi stawiane przez Unię Europejską, fottowoltaika jest w ostatnim czasie bardzo gorącym tematem. Liczne dofinansowania rządowe jak i pozyskiwane na fotowoltaikę z UE sprawiają, że panele słoneczne pojawiają się coraz częściej na wielu polskich budynków.
W związku z tym moc elektrowni fotowoltaicznych w naszym kraju wzrasta w bardzo szybkim tempie, o czym w ogromnym stopniu decydują też inwestycje realizowane w segmencie prosumenckim.

Warto wiedzieć o tym, że zgodnie z danymi ogłoszonymi przez Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Aktywów Państwowych potencjał elektrowni fotowoltaicznych w naszym kraju wynosi obecnie 1, 3 GW, z czego 950 MW stanowią mikroinstalacje. Z kolei tylko 310 MW stanowią duże instalacje fotowoltaiczne, których to moc przekracza 50 kW. Mowa tu przede wszystkim o naziemnych elektrowniach o mocy do 1 MW, których to budowę wspomaga w znacznym stopniu system aukcyjny.

Budowa mikroinstalacji znacznie wzrosła w ostatnim kwartale, bowiem obecnie oprócz dotacji unijnych dotacji, każda osoba prywatna która to chce zainwestować w elektrownię słoneczną może liczyć także na dofinansowanie w ramach rządowego programu „Mój Prąd” , który to oferuje środki na budowę domowych instalacji w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Prosument instalacje fotowoltaiczne

Czy prosument otrzyma wyższe opusty

Elektrownia słoneczna jest doskonałym rozwiązaniem nie tylko dla prywatnych właścicieli budynków, lecz także dla firm oraz gospodarstw rolnych. Zgodnie z obowiązującym do tej pory systemem opustów poszczególni prosumenci oraz przedsiębiorcy, którzy to są właścicielami mikroinstalacji fotowoltaicznych za wprowadzenie do poszczególnych sieci energetycznych niewykorzystanych nadwyżek energii pochodzącej ze słońca otrzymują opust na kolejnym rachunku za energię, który to jest pomniejszany o koszt zakupu energii elektrycznej oraz usług dystrybucyjnych.

Opust ten obecnie wynosi 1:0, 8 w przypadku posiadania instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW oraz 1:0, 7 w przypadku posiadania mikroinstalacji o mocy od 10 kW do 50 kW. Z kolei poszczególne spółdzielnie energetyczne mają obecnie prawo korzystać z opustu w stosunku 1:0, 6. Zdania na temat obowiązujących opustów są mocno podzielone. Ich zwolennicy uważają, że obecnie obowiązujący system w znacznym stopniu prowadzi do rozwojowi rynku prosumenckiego. Ponadto uważają oni że system ten mocno sprzyja modelowi łączenia domowej produkcji energii pochodzącej z fotowoltaiki z ogrzewaniem przy pomocy specjalnych pomp ciepła.

Z kolei przeciwnicy uważają, że na opustach, które to są pomniejszane o zapisane w ustawie współczynniki bardzo mocno korzystają poszczególne zakłady energetyczne, które to są najważniejszym beneficjentem tego systemu.

Obecnie pojawia się ogromna szansa na to, aby prosument otrzymał zwiększony współczynnik opustu, co w dużym stopniu wpłynie na rentowność działalności prosumenckiej. Podczas ostatniego posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa rządowy pełnomocnik ds. OZE i wiceminister klimatu Ireneusz Zyska poinformował o nadchodzących w tej kwestii zmianach. Zasugerował on, że pojawiły się w rządzie pomysły dotyczące zwiększenia prosumenckiego opustu do 1:1 lub 1:0, 85, bez zachowania dotychczasowego podziału na instalacje ze względu na posiadana moc. Niemniej sprawa jest nadal otwarta, bowiem musi ona być przedyskutowana z operatorami sieci.

Ponadto podczas ostatniego spotkania został poruszony temat dotyczący ujednolicenia zasad bilansowania międzyfazowego, które to zdaniem Ireneusza Zyska powinno być prowadzone metodą o wiele bardziej korzystną dla prosumentów. Według niego nowe regulacje powinny doprowadzić do tego, że korzystny model bilansowania będą mogły stosować również firmy obsługujące poszczególnych prosumentów. Niemniej na razie tematy te są otwarte i na ostateczną decyzję trzeba jeszcze poczekać.

1 Comment

  1. Ostatnią dobrą wiadomością w tej kwestii, jest fakt, że poszczególni prosumenci dostaną wyższe opusty za oddawanie energii słonecznej do poszczególnych zakładów energetycznych. Taką wiadomość ogłosił rządowy pełnomocnik ds. Odnawialnych Źródeł Energii – Ireneusz Zyska. Ponadto nadmienił on, że istnieje konieczność rozwiązania problemu dotyczącego niekorzystnego rozliczania tak zwanego bilansowania międzyfazowego
    Co ogłosił? bąknął coś o rozlicz. 1:0,85 i tojuż chyba 4 bąkniecie różnych ministrów, to samo z rozliczeniem międzyfazowym, od 2016 to już była też chyba 4 nowelizacja nowelizacji i obiecanki rządu o rozwiązaniu problemu, same kłamstwa i obiecanki

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.