Pyłki PM 2.5 PM10 - dlaczego są tak szkodliwe
Fotowoltaika

Pyłki PM 2.5 PM10 – dlaczego są tak szkodliwe?

Temat jest smogu co raz częściej poruszany, a sam smog występuje w coraz większej ilości Polskich miast. W dużych miastach stał się on niestety częścią krajobrazu. Bardzo niepokojące jest również to, że musimy z nim walczyć nie tylko w miesiącach zimowych ale też latem i wiosną. Co jest przyczyną smogu przede wszystkim spalanie węgla, podczas ogrzewania budynków, palenie w piecach wszystkim co mamy pod ręką też nie pomaga w walce z zanieczyszczeniem. Na poziom smogu wpływa również transport – coraz większa ilość samochodów na naszych ulicach oraz przemysł. Bardzo często przy temacie smogu poruszane są tematy pyłów zawieszonych PM 2.5 oraz PM10. Czy on właściwie są i czy na prawdę są aż tak szkodliwe?

Pyłki PM 2.5

            Pyłki zawieszone 2.5 są to aerozole atmosferyczne których średnica nie przekracza 2,5 µm. Pyłki o takiej średnicy według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z pośród zanieczyszczeń atmosferycznych są najbardziej niebezpieczne dla zdrowia człowieka. WHO podaję, że długotrwałe narażenie na działanie pyłów PM2.5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Pyłki te są tak małe, że swobodnie przenikają do płuc a nawet naczyń krwionośnych człowieka. Krótkotrwałe narażenie na oddziaływanie pyłów skutkuję zwiększoną liczbą chorób układu krążenia i oddechowego taki jak na przykład: nasileniem astmy, ostrych reakcji układu oddechowego, osłabienia czynności płuc.

Pył PM10

            Pył PM10 są to zawieszone cząsteczki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów które mogą docierać do płuc oraz górnych dróg oddechowych. Pył ten jest mieszaniną zawieszonych w powietrzu cząsteczek. Może składać się  z substancji toksycznych do których należą wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne takie jak rakotwórczy benzo[a]piren, ditoksyny czy metale ciężkie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustaliła normy stężenia tych pyłów w powietrzu są to:

– norma średniego dobowego stężenia pyłu PM10: 50 µg/m3

– norma średniego rocznego stężenia pyłu PM10: 20 µg/m3

– norma średniego dobowego stężenia pyłu PM2,5: 25 µg/m3

– norma średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5: 10 µg/m3

WHO podało, że średnie dopuszczalne stężenie pyłu PM10 nie może być przekroczone więcej niż 35 razy w ciągu roku. Niestety w Polsce norma ta jest przekraczana częściej niż 35 razy w ciągu roku. Ma to katastrofalne skutki dla naszego zdrowia. I mimo, że skutki smogu nie są odczuwalne od razu to kumulacja tych związków naszym organizmie nie jest dla nas korzystna i nie przynosi nic dobrego.

Jak walczyć ze smogiem?

            W jaki sposób możemy walczyć ze smogiem? Przede wszystkim musimy zwracać  uwagę na to czym palimy w piecach. Nie dopuszczalne jest spalanie w piecach wszelkiego rodzaju śmieci, czy węgla niewiadomego pochodzenia czyli bardzo niskiej jakości. Nie powinniśmy też pozostawać obojętni na to co dzieje się wokół  nas to znaczy jeżeli widzimy, że nasi sąsiedzi palą w piecach odpady powinniśmy zareagować. W miarę naszych możliwości należy ograniczać zużycie ciepła. Osiągnąć można to na przykład poprzez ocieplenie budynku, przejście z pica węglowego na gazowy czy elektryczny również jest dobrym krokiem w kierunku poprawienia jakości powietrza którym oddychamy. Na szczęście w wielu gminach występują dofinansowania na termomodernizację budynków czy wymiany pica z węglowego na innego rodzaju pomagając w ten sposób swoim mieszkańcom w podjęciu decyzji o inwestycji. Inwestowanie w Odnawialne Źródła Energii również jest bardzo skuteczną bronią w walce ze smogiem. Mieszkańcy dużych miast w których dopuszczalne wartości stężenia pyłków przekraczane są nagminnie powinni zaopatrzyć się w maski przeciwpyłowe które pozwalają na ochronę naszego zdrowia. Bardzo ważne jest to, że każdy z nas powinien mieć świadomość, że smog nie jest tylko pustym, hasłem co raz częściej powtarzanym, na przykład w telewizji tylko realnym problemem wpływającym na życie i zdrowie każdego z nas!

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.