zasilacz awaryjny Sinus PRO 500E
Recenzje produktów

Sinus PRO 500E – awaryjne zasilanie dla C.O. i układów kolektorów słonecznych

Zasilacz awaryjny Sinus Pro 500E 12V firmy Volt Polska – recenzja produktu

Zasilacz awaryjny Sinus Pro 500E 12V firmy Volt Polska jest urządzeniem w którym w jednej obudowie z kolorowym wyświetlaczem umieszczone są: przetwornica DC/AC z czystym sinusem, przełącznik awaryjny typu UPS, sieciowa ładowarka akumulatorowa (prostownik) oraz stabilizator napięcia sieciowego tzw. AVR.  Najważniejszą cechą tych awaryjnych zasilaczy i główną cechą odróżniającą je od prostych i tanich urządzeń jest przetwornica która na wyjściu daje czysty sinus. To jest, na wyjściu przetwornicy DC/AC otrzymujemy napięcie o przebiegu czysto sinusoidalnym czyli takim jakie jest w sieci elektroenergetycznej. Oznacza to, że każde z podłączonych do przetwornicy urządzeń będzie działało, bez względu na to czy będzie to bardzo wrażliwa nowoczesna elektronika czy urządzenia AGD, oczywiście jeżeli moc podłączanych urządzeń nie będzie większa niż ta obsługiwana przez zasilacz. W momencie gdy nastąpi zanik napięcia sieciowego 230VAC, urządzenie bardzo szybko przełącza się w tryb pracy akumulatorowej – UPS, powalając w ten sposób na dalsze bezprzewodowe działanie systemu. Zapobiega to uszkodzeniu instalacji czy utracie danych.  Dzięki zastosowaniu 32-bitowego mikroprocesora Sinus Pro 500E zapewnia dokładną i bezawaryjną pracę. O aktualnym stanie pracy urządzenia jesteśmy informowani przez kolorowy wyświetlacz LED, który powoduję, że obsługa urządzenia jest intuicyjna i bardzo prosta.

Zasilanie awaryjne dla pomp obiegowych układów kolektorów solarnych

Kolektor słoneczny jest to urządzenie mające za zadanie konwersję promieniowania słonecznego w ciepło, które następnie jest przekazywane do medium w celu dalszego go wykorzystania, np. do przygotowania ciepłej wody użytkowej lub do centralnego ogrzewania. Absorber jest  najważniejszym elementem kolektora, ponieważ to on pochłania promieniowanie. Promieniowanie słoneczne bez przeszkód powinno docierać do absorbera i go ogrzewać, a ogrzany absorber nie powinien oddawać ciepła które pobrał otoczeniu dlatego powinien być dobrze izolowany. Nie sprawia to problemu od strony obudowy kolektora, natomiast stworzenie dobrej i jednocześnie przezroczystej dla promieni słonecznych izolacji jest zadaniem bardzo trudnym. Sprawność kolektorów można określić jako stosunek energii doprowadzanej do kolektora (promieniowanie słoneczne) do energii odprowadzonej do użytkownika . Energię użyteczną odprowadzaną z kolektora definiuję się jako różnicę między energią dostarczaną do absorbera a stratami ciepła do otoczenia.

Do czynników fizycznych które mają wpływ na sprawność kolektorów słonecznych zalicza się:

– temperaturę nośnika który odprowadza ciepło od absorbera,

– natężenie promieniowania słonecznego docierającego do absorbera,

– temperaturę otoczenia,

– przewodność cieplną elementów kolektora,

– konwekcyjny przebieg wymiany ciepła pomiędzy wnętrzem kolektora a otoczeniem,

-wymianę ciepła w zakresie fal podczerwonych przez promieniowanie termiczne.

W zależności od tego w jakim stopniu uwzględnione są wyżej wymienione czynniki powstały różne rozwiązania konstrukcyjne kolektorów słonecznych. Kolektory słoneczne dzielimy na : płaskie, próżniowe, skupiające. Elementy z których składają się wszystkie rodzaje kolektorów to: osłona, absorber oraz obudowa i izolacja.  Instalacja do podgrzewu ciepłej wody użytkowej czy centralnego ogrzewania to nie tylko kolektory słoneczne które są niewątpliwie jednym z najważniejszych elementów, ale również pompa obiegowa, ogrzewanie wspomagające, zbiornik biwalentny, regulator różnicy temperatury, zawór bezpieczeństwa oraz naczynie zbiorcze. Z pośród wyżej wymienionych elementów bardzo ważna jest ciągła i nie zakłócona praca pompy obiegowej która zasilana jest energią elektryczną. Pompa obiegowa jest urządzeniem które wymusza krążenie czynnika roboczego w instalacji, dzięki czemu możliwy jest transport ciepła z kolektorów słonecznych do wymiennika w zasobniku. Zanik napięcia w instalacji powoduję przerwanie pracy pompy co często jest przyczyną uszkodzenia instalacji solarnych. Przy przerwaniu pracy przez pompę czynnik roboczy (na przykład glikol), nie krąży co prowadzi do jego zagotowania i uszkodzenia kolektorów.

Dlatego tak ważna jest ciągła i nie zakłócona praca systemu. Sposobem na zapewnienie takiej pracy jest zastosowanie zasilacza awaryjnego UPS z zestawem akumulatorów. Zasilacz UPS firmy Volt będzie bardzo dobrze sprawdzał się w takiej sytuacji po pierwsze dlatego, że na wyjściu urządzenia otrzymujemy napięcie o przebiegu czysto  sinusoidalnym, zapewnia  ono szybkie przełączanie z trybu zasilania sieciowego na tryb pracy UPS oraz szybki 32-bitowy mikroprocesor gwarantuje dokładną i bezawaryjną pracę. Bardzo dobrze do pracy w takich systemach będą sprawdzały się akumulatory AGM, które są przystosowane do poboru dużej ilości mocy przy starcie urządzenia.

            Będąc użytkownikiem systemów solarnych lub planując zakup oraz montaż takiego systemu, nie należy zapominać o tym, że składa się on nie tylko z kolektorów słonecznych ale także szeregu innych równie ważnych urządzeń. Warto zadbać o to by nasz system działał prawidłowo i zabezpieczyć go w miarę możliwości przed awariami. Jednym ze sposobów jest właśnie zastosowanie zasilania awaryjnego. Decydując się na jego zakup warto wziąć pod uwagę urządzenia jakie w swojej ofercie posiada firma Volt. Są to zasilacze które na wyjściu dają czysty sinus dzięki czemu możemy mieć pewność że podłączone do nich urządzenia uruchomią się i będą działały.

Review overview

Jakość8
Wykonanie8.5
Cena10
8.8

Summary

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.