Fotowoltaika

Jak działają optymizery mocy w instalacjach fotowoltaicznych ?

Optymizery mocy to urządzenia które pomagają instalacjom fotowoltaicznym osiągać jak największą sprawność. Najczęściej są stosowane w miejscach w których występuję wysokie ryzyko zacienienia modułów, nie ma możliwości zamontowania ich  pod odpowiednim kątem lub skierowania w odpowiednią stronę świata.

Optymizery

            Optymizery mocy są coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem które pozwala na uzyskanie jak największej sprawności mikroelektrowni słonecznych. Najczęściej wybierane są one przez osoby u których montaż paneli skierowanych na południe (czyli tak jak się zaleca z powodu największego nasłonecznienia w ciągu dnia), czy ustawienie ich pod odpowiednim kątem są możliwe. Jak działają optymizery? Optymizery pozwalają na uzyskanie maksymalnej sprawności przez każdy z paneli połączonych razem w stringu. Dzięki zastosowaniu tych urządzeń żaden z paneli połączonych razem ze sobą w łańcuch nie wpływa na drugi. Przy rozwiązaniu standardowym czyli panele oraz falownik, inwertery wyposażone w trackery MPPT śledzą punkty mocy maksymalnej dla wszystkich modułów w strnigu. Jeżeli na przykład jeden z paneli jest w jakimś stopniu zacieniony na mocy traci cały łańcuch, ponieważ gdy moduły są ze sobą połączone szeregowo to wszystkie działają tak dobrze jak najsłabsze ogniwo. Przy zastosowaniu optymizerów inwerter nie śledzi punktu mocy maksymalnej dla całego ciągu paneli, robią to za niego optymizery. Dzięki temu każdy z paneli jest rozpatrywany indywidualnie. Więc zacienienie jednego z modułów nie wpływa negatywnie na pozostałe. Na przykład jeżeli w ciągu 5 paneli jeden jest zacieniony w 50% to tylko ten jeden panel będzie działał z mocą mniejszą o 50% pozostałe cztery panele z ciągu będą pracowały z pełną mocą.  Po za tym, każdy z paneli jest obarczony ujemną albo dodatnią tolerancja mocy.  Panele wysokiej klasy zawsze posiadają dodatnią tolerancję mocy. Przy zastosowaniu optymizerów każdy panel może pracować przy optymalnym prądzie napięciu dając maksymalną moc.

Zastosowanie tych urządzeń jest też bardzo dobrym rozwiązaniem w sytuacje kiedy w celu uzyskania jak największych mocy użytkownik chce zamontować panele na połaciach dachowych  wychodzących na różne strony świata. Co będzie powodowało różne ich nasłonecznienie w zależności od pory dnia. Przy instalacjach które będą wyposażone w optymizery minimalizujemy ryzyko wystąpienia w takiej sytuacji strat mocy.

Monitoring instalacji

             Zastosowanie optymizerów to nie tylko uzyskanie maksymalnej mocy z instalacji fotowoltaicznej to też jej dokładna obserwacja. W zasadzie w tym momencie każda z firm produkujących inwertery pozwala na obserwację pracy systemu poprzez odpowiednią aplikację. Wyposażenie modułów fotowoltaicznych w optymizery pozwala nam na bardzo dokładną obserwację pracy całego systemu. Dzięki nim wiemy jaką moc produkują pojedyncze panele. A poza tym w przypadku awarii pokazują który z modułów został uszkodzony.

            Podsumowując, dzięki zastosowaniu optymizerów mocy nawet najbardziej nie standardowo wykonana instalacja może działać z dużą sprawności. Urządzenia te bowiem działają jak regulator ładowania MPPT podłączony do każdego z paneli, pozwalając im na uzyskanie maksymalnych mocy bez względu na moce uzyskane przez inne moduły w stringu. Oczywiście wyposażenie swojej instalacji w te urządzenia będzie wiązało się z dodatkowym nakładem finansowym. Na pewno warto będzie go ponieść jeżeli montaż paneli fotowoltaicznych z naszej instalacji będzie odbiegał od założeń standardowych. Natomiast jeżeli nasza instalacja będzie wykonana dokładnie tak jak się zaleca czyli moduły będą ustawione pod odpowiednim kątem oraz skierowane w odpowiednią stronę świata ich zastosowanie wydaję się już mnie uzasadnione.

Zostaw odpowiedź